Language
 
 Nederlands (NL)    
 Duits (DE)    
 Engels (GB)    

Voedselveiligheid

Sweet & Candy heeft voedselveiligheid zeer hoog in het vaandel staan. Hoewel de bedrijfsactiviteiten zich beperken zich tot opslag en distributie van zoetwaren wordt er scherp gelet op kwaliteitsbehoud en worden mogelijke risico’s op voorhand uitgesloten.

HACCP

Om de kwaliteit te borgen wordt gewerkt volgens de HACCP Code voor hygiënisch en voedselveilig werken bij transport, opslag en distributie van levensmiddelen.

Werkwijze

Alle processen binnen de organisatie staan in het teken van de optimalisatie van het voorraadbeheer en het maximaliseren van de doorloopsnelheid. Hiermee wordt de voedselveiligheid voorop gesteld en kunt u er vanuit gaan dat wij er alles aan doen om u zo goed en veilig mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Traceerbaarheid

Alle goederen die door Sweet & Candy geleverd worden zijn traceerbaar. Dit betekent dat wij, in geval van een recall van een product, alle klanten die een bepaald risico product hebben ontvangen tijdig kunnen informeren en het recall proces kunnen begeleiden.

Sweet & Candy zal te allen tijde volledige medewerking verlenen aan door producenten, verwerkers, fabrikanten en/of bevoegde autoriteiten ondernomen acties ten aanzien voedselveiligheid.