Language
 
 Nederlands (NL)    
 Duits (DE)    
 Engels (GB)    

Algemene verkoopvoorwaarden

Op de overeenkomsten die u als afnemer met Sweet & Candy afsluit zijn algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze zijn opgesteld om de rechten en plichten van u als afnemer, maar zeker ook van Sweet & Candy, vast te leggen.

Wilt u kennis nemen van de algemene voorwaarden? Dat kan door deze op te vragen bij Sweet & Candy of de kamer van koophandel. Nog eenvoudiger kunt u de algemene verkoopvoorwaarden downloaden of afdrukken door op de ondestaande link te klikken.

Download de Algemene verkoopvoorwaarden