BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING - TERUGROEPACTIE: Toxic Waste Slime Licker Sour Rolling Liquid Candy, EAN code 898940001016, geproduceerd door Candy Dynamics, Inc.  lees meer...
Language
 
 Nederlands (NL)    
 Duits (DE)    
 Engels (GB)    

Algemene verkoopvoorwaarden

Op de overeenkomsten die u als afnemer met Sweet & Candy afsluit zijn algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze zijn opgesteld om de rechten en plichten van u als afnemer, maar zeker ook van Sweet & Candy, vast te leggen.

Wilt u kennis nemen van de algemene voorwaarden? Dat kan door deze op te vragen bij Sweet & Candy of de kamer van koophandel. Nog eenvoudiger kunt u de algemene verkoopvoorwaarden downloaden of afdrukken door op de ondestaande link te klikken.

Download de Algemene verkoopvoorwaarden